Zawód – technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK – NAJBARDZIEJ POSZUKIWANY!

Technik informatyk to specjalista, który musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu budowy komputera, topologii sieciowej, projektowania stron internetowych, kosztorysowania i wyceny swojej pracy.

Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, dzięki czemu na rynku pracy przez bardzo długi czas nie zabraknie różnorodnych ofert pracy dopasowanych do Twojej specjalizacji.

Prognozy krajowego rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych przez pracodawców, a Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in Europe” wskazuje, że popyt na pracowników branży teleinformatycznej będzie rósł w tempie co najmniej kilku procent rocznie.

Jako TECHNIK INFORMATYK będziesz potrafił:

  • konfigurować i administrować lokalną sieć komputerową,
  • administrować bazami danych,
  • planować backupy baz danych w celu zapobiegania awarii i utraty cennych danych,
  • tworzyć strony internetowe przy użyciu języka HTML, PHP, JS,
  • projektować wygląd stron internetowych przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (css),
  • sporządzać dokumentację projektową,
  • serwisować i naprawiać zepsuty sprzęt komputerowy,
  • przygotowywać stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy,
  • tworzyć harmonogram swoich prac w celu jak najszybszej naprawy sprzętu komputerowego.

Zaplecze dydaktyczne:

  • nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w tablice interaktywne.

Po zakwalifikowaniu do Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik informatyk.

więcej informacji o zawodzie – kliknij

 

Skip to content