Listy i wspomnienia

List Henryka Muzioła z okazji 50 – lecia ZSZ

List Barbary Zalewskiej z okazji 50 – lecia ZSZ

Wspomnienia Kazimierza Daleckiego  z okazji 50 – lecia ZSZ

Wspomnienia Bogdana Bilskiego z okazji 50 – lecia ZSZ
Wspomnienia Jadwigi Nicińskiej z okazji 60 – lecia ZSZ

Wspomnienia Eugeniusza Kowalczyka z okazji 60 – lecia ZSZ

Wspomnienia Andrzeja Jaszczaka
(absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 1965 r.)

 

Skip to content