Wicedyrektorzy ZSZ

NAZWISKO I IMIĘ

LATA PEŁNIENIA FUNKCJI

KOWALSKI EUGENIUSZ

1977 – 1984

NICIŃSKA JADWIGA

1984 – 1988

ZAREMBA HALINA

1988 – 1995

BORSIAK MAREK

1995 – 1997

STASIAK HALINA

1997- 1999

WIECH EWA

1999 – 2006

WITOSŁAWSKA EWA

2006 – nadal

GALERIA

Drugi od prawej: Eugeniusz Kowalski

Od lewej: Jadwiga Nicińska, Ewa Witosławska, Ewa Wiech

Po prawej Halina Zaremba

Marek Borsiak

Po prawej Halina Stasiak

Ewa Witosławska

Skip to content