“Mój zawód-europejskie szanse”

JOB SHADOWING NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWOODOWYCH W OZORKOWIE

W dniach 7-11 lutego 2022 nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie brali udział w zagranicznym szkoleniu job shadowing we włoskim Rimini. Szkolenie odbyło w ramach realizowanego projektu finansowanego z funduszy unijnych: “Mój zawód-europejskie szanse” 2019-1-PL01-KA102-062292. Nauczyciele przedmiotów informatycznych: p. Rafał Jagodziński, p. Marcin Kryszkiewicz, p. Rafał Siech oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych p. Sławomir Janicki, zgodnie z metodologią job shadowing,  mieli możliwość poznania zasad pracy włoskiego systemu edukacji – uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym przez partnera projektowego – Sistema Turismo s.l.r. – ale przede wszystkim mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i informatycznych w  Istituto Tecnico Statale Per Il Turismo Marco Polo w Rimini.

Dzięki obserwacji zajęć nauczyciele naszej szkoły mogli wzbogacić swój warsztat pracy dydaktycznej, podpatrzeć metody i techniki pracy stosowane we włoskiej szkole oraz dzielić się spostrzeżeniami i uwagami podczas spotkań z opiekunami i dyrekcją szkoły goszczącej, która przyjęła bardzo serdecznie nauczycieli z Polski.

Nauczyciele mieli także możliwość doskonalenia swojego warsztatu językowego, podczas spotkania promocyjnego, jakie przeprowadzili z uczniami klasy III i V w języku angielskim. Zapoznaliśmy uczniów z historią i specyfiką prasy Zespołu Szkół Zawodowych, historią i atrakcjami miasta Ozorkowa oraz najważniejszymi atrakcjami województwa łódzkiego. Mogliśmy odpowiedzieć na wiele ciekawych pytań dotyczących Ozorkowa, polskiej oświaty, systemu oceniania, pracy młodzieży w szkole średniej oraz… polskiej kuchni.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Dominice Bakalarz, naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Ozorkowa,  za przekazane materiały promocyjne, które przekazaliśmy naszemu włoskiemu koordynatorowi job shadowing. Będą one cenną pamiątką naszego pobytu w szkolnym zestawie projektów unijnych, a może uda nam się zawitać nam ponownie do Rimini i jeszcze ten zbiór powiększymy? Czas pokaże…

A tu jeszcze kilka zdanek….

 Podczas obserwacji zajęć z zakresu przedmiotów ekonomicznych mogliśmy poznać techniki nauczania rachunkowości i  podstaw przedsiębiorczości związanych z prowadzeniem działalności turystycznej.

Podczas zajęć uczniowie wyceniali usługi turystyczne, dokonywali wyceny leasingu sprzętu turystycznego oraz wyceny tzw. „PAKIETU TURYSTYCZNEGO”, czyli kosztu pobytu dla gościa hotelowego.

Mogliśmy zaobserwować pracę z dokumentacją wynagrodzeń pracownika oraz zasadami jej rozliczania. Okazuje się, że system podatkowy we Włoszech jest znacznie bardziej skomplikowany nich w Polsce.

Ciekawostką jest, że w procesie dydaktycznym nie wykorzystuje się specjalistycznego programu komputerowego, wszystkie obliczenia prowadzi się w arkuszu kalkulacyjnym, a dokumenty tworzy w oparciu o pakiet Office.

INFORMATYKA 

Podczas obserwacji zajęć informatycznych mogliśmy zapoznać się z metodami i technikami pracy na przedmiotach informatycznych. Poznaliśmy warunki sprzętowe szkoły, rodzaje oprogramowania komputerowego oraz dodatkowe wyposażenie szkoły.

Udało nam się zaobserwować technik pracy w grupie podczas przygotowania ofert turystycznych. Młodzież została podzielona na grupy i każda z grup, wykorzystując różne oprogramowanie i techniki informatyczne, dodawała poszczególne fragmenty do wieloelementowej oferty graficznej.

Zgodnie z metodologią, bardzo cennym doświadczeniem była możliwość dyskusji i  omówienia pracy młodzieży po zajęciach z naszymi tutorami w szkole. Podczas indywidualnych spotkań przy kawie mogliśmy doprecyzować nurtujące nas kwestie, porównać techniki pracy oraz wymienić spostrzeżenia dotyczące pracy poszczególnych klas i uczniów

 

Sławomir Janicki


Skip to content