Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

1. I TE/TH Sławomir Janicki
2. II TE Małgorzata Kozak- Bajor
3. II TH Maria Grobelna
4. III TE P Barbara Jasińska
5. III TE G Anita Siubielska
6. IV TE/TH Joanna Sieradzka
7. I TI Jarosław Olczak
8. II TI Krzysztofa Nikodem
9. III TI P Katarzyna Dobierzewska
10. III TI G Magdalena Walczak
11. IV TI Rafał Jagodziński
12. I  MPS Andrzej Staniewski
13. II MPS Jarosław Mirecki
14. III MPS/WZ P Arkadiusz Cygan
15. IIMPS/WZ Beata Sobczak- Gieraga

LEGENDA:

TE – TECHNIK EKONOMISTA

TH – TECHNIK HANDLOWIEC

TI – TECHNIK INFORMATYK

P – po szkole podstawiwej

G – po gimnazjum

MPS – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

WZ – KLASA WIELOZAWODOWA

Skip to content