Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

1. I LO/s Anita Siubielska
2. I TE Małgorzata Tylak
3. I TH Justyna Stasiak
4. I TI Rafał Siech
5.  III TE/TH Sławomir Janicki
6.  III TE Małgorzata Kozak- Bajor
7.  II LO/s Beata Sobczak-Gieraga
8. V TE Barbara Jasińska
9. II TE/TI Joanna Sieradzka
10. III TI Jarosław Olczak
11. IV TI  Krzysztofa Nikodem
12. V TI  Katarzyna Dobierzewska
13. IV TE/TH Małgorzata Kozak-Bajor
14. 2 ML/WZ Dobiesława Walasiak-Ochota
15. I MPS Jarosław Mirecki
16. II MPS Arkadiusz Cygan
17. III MPS Andrzej Staniewski

LEGENDA:

TE – TECHNIK EKONOMISTA

TH – TECHNIK HANDLOWIEC

TI – TECHNIK INFORMATY

MPS – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

WZ – KLASA WIELOZAWODOWA

ML – MAGAZYNIER-LOGISTYK

Skip to content