Zawód – technik ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA – SPECJALISTA NA BANK!

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający duże możliwości rozwoju. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Technikum w Ozorkowie to doskonały wybór dla ekonomistów-praktyków. Jest propozycją, dla tych osób, które nie są przekonane o potrzebie zdobycia wyższego wykształcenia, lecz nie odrzucają takiej   możliwości.

W trakcie kształcenia w tym zawodzie zdobędziesz m.in. następujące umiejętności :

  • Obsługa systemu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT,
  • Planowanie działalności firmy, zatrudnienia oraz działań promocyjnych,
  • Nawiązywanie oraz dokumentowanie kontaktów z kontrahentami,
  • Obliczanie i analiza wskaźników ekonomicznych,
  • Obsługa programu kadrowego Gratyfikant oraz Płatnik,
  • Obsługa programu Rachmistrz GT do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Zaplecze dydaktyczne:

  • dobrze wyposażona pracownia ekonomiczna,
  • nowoczesne pracownie komputerowe.

Po zakwalifikowaniu do Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.

więcej informacji o zawodzie – kliknij

 

Skip to content