Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza funkcjonuje w naszej szkole od dziesięciu lat i kreuje pozytywny wizerunek Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie. W swoich szeregach zrzesza on wszystkie osoby, które są chętne do niesienia pomocy innym, wspierania osób niepełnosprawnych, starszych i potrzebujących wsparcia. Nasze działania wyznacza znaczenie dwóch podstawowych słów:

„Wolontariat – świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńskie” 

„Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.”

Przygoda z wolontariatem, rozpoczęła się we wrześniu 2006, gdy pierwszy raz, grupa uczniów z klasy II Liceum Profilowanego, profil zarządzanie informacją, aktywnie włączyła się w pomoc w organizacji Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Polska – Łódzkie w Łodzi. 

Szkolny Klub Wolontariusza podejmuje działania cykliczne i działania jednorazowe, które odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnej społeczności miasta Ozorkowa, oraz bierze udział w akcjach ogólnopolskich:

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– Szlachetna Paczka

– Świąteczna Zbiórka Żywności.

Już od kilku lat, wspierani przez koordynatora działań Klubu –  p. Sławomira Janickiego, organizujemy lub pomagamy w organizacji:

 • – Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowanego przez PSLCnP Oddział Łódzki,
 • – Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez PSLCnP Oddział Łódzki
 • – Imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „JESTEŚMY”
  w Ozorkowie,
 • – Świątecznej Zbiórki Żywności,
 • – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ozorkowie,
 • – Szlachetnej Paczki – region Ozorków i okolice,
 • – Pola Nadziei organizowanej przez Hospicjum im. Jana Pawła IIw Zgierzu
 • – mikołajek dla dzieci niepełnosprawnych,
 • – akcji „Młodzież Pamięta” – porządkowanie mogił na ozorkowskich cmentarzach,
 • – i wielu innych mniejszych i większych akcji wspierania wszystkich potrzebujących.

Skip to content