Klauzula RODO

KLAUZULA RODO I RODO OFFICE 365

Szkoła jest Administratorem danych osobowych uczniów oraz opiekunów prawnych. W przypadku korzystania z rozwiązań Office 365 for Education, firma Microsoft wchodzi w rolę podmiotu przetwarzającego. Microsoft w swoich wewnętrznych regulacjach zastosował postanowienia tzw. standardowych klauzul umownych  w celu zapewnienia Administratorowi właściwej ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzanie dotyczy. Poniżej podaję Państwu linki do w/wym regulacji.

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=16051

Skip to content