Technik informatyk

Technik informatyk.
To specjalista w zakresie opracowania, uruchamiania i obsługi programów aplikacyjnych. Przygotowuje programy   użytkowe i dostosowuje je do potrzeb indywidualnych firmy. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Obsługuje lokalne sieci komputerowe, nadzorując ich pracę.

 

Skip to content