„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija”

Zatrzymać czas w zdjęciach, wspomnieniach, kronikach i obrazach próbowali pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, szkoły, która 6 grudnia świętowała 75-lecie swojego istnienia. W jubileuszowej gali uczestniczyło wielu znamienitych gości, między innymi senator Marcin Karpiński, Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak, w imieniu Burmistrza Jacka Sochy – Sekretarz Miasta Mariusz Ostrowski, Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji i placówek miejskich, gminnych i powiatowych, byli i obecni dyrektorzy i pracownicy szkoły, pracodawcy, rodzice i młodzież. Wszyscy goście gratulowali dyrektor Barbarze Stępczyńskiej kierowania szkołą, która wpisała się w historię naszego miasta i regionu.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się poświęceniem nowego sztandaru szkoły w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego w Ozorkowie. Budujący tożsamość i wzmacniający poczucie wspólnoty całej społeczności szkolnej sztandar został przekazany przez rodziców uczniom w głównym budynku szkoły przy ul. Słowackiego 2, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Miedzy starymi kronikami szkolnymi i obrazami pracownika szkoły (a jednocześnie ozorkowskiego artysty, pasjonata lokalnej historii i architektury) Pawła Jaszczaka po czerwonym dywanie uczestnicy gali dochodzili do miejsca całkiem opanowanego przez wspomnienia. W kawiarnianej atmosferze absolwenci i obecni uczniowie ze swadą i humorem wspominali momenty, które najbardziej zapisały się w ich pamięci. Nostalgicznego charakteru spotkaniu dodały muzyczne przerywniki w wykonaniu (również) absolwentów szkoły, a obecnie dobrze znanych Państwu muzyków – Anny Cytrowskiej, Natalii Sadowskiej, Arkadiusza Kurpińskiego, Sebastiana Ruszkowskiego, Karola Fandrycha. We wszystkich wspomnieniach, zarówno słownych jak i muzycznych, jubilatka zapisała się złotymi zgłoskami – ciepło i serdecznie.

O historii szkoły istniejącej od 1948 roku  mogliście Państwo przeczytać w październikowym numerze „Wiadomości Ozorkowskich”. Co możemy napisać o chwili obecnej? Jak powiedziała kierująca szkołą od 2005 roku dyrektor Barbara Stępczyńska:

 „Z ogromnym szacunkiem dla przeszłości tworzymy teraźniejszość i planujemy przyszłość. Zmieniamy szkołę i  wprowadzamy nowe kierunki kształcenia. Jesteśmy placówką nie tylko z tradycjami, ale też dynamiczną i nowoczesną”.

W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu funduszy krajowych i unijnych zmodernizowane zostały obydwa budynki szkoły oraz powstały profesjonalne pracownie dydaktyczne. Szkoła ma nowe boisko wielofunkcyjne i EKO-pracownię. Uczestniczyła w programach ERASMUS+, POWER, Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, „Uczmy ciekawiej”, „Aktywnej tablicy”. Działający przy szkole od 2019 roku klub UKS Olimpijczyk Ozorków (sekcja bokserska) w ciągu kilku lat działalności odniósł wiele znaczących sukcesów.

Można zatem powiedzieć, że tak jak stanowi misja szkoły, stwarza ona możliwości, rozwija uzdolnienia, wyrównuje szanse. Ale czy o tym będą pamiętać absolwenci przy okazji następnych jubileuszy? Nie. Po latach będą wspominać więzi i atmosferę, bo pamięć ludzka (to nie pusty slogan) jest głównie w sercu.

 

Beata Sobczak – Gieraga

Skip to content