Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja2023

Druga ekopracownia w naszej szkole otwarta!

Dotacja w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi, pn.: „Nasze Ekologiczne  Pracownie – edycja2023” wyniosła niemal 60 tysięcy złotych. Zakupiliśmy nowe meble, sprzęty oraz pomoce naukowe. Dzięki tym inwestycjom sala 37 zmieniła się w nowoczesną pracownię przyrodniczo – chemiczną.

Wyposażenie jej w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają zajęcia obowiązkowe i dodatkowe  z geografii, biologii oraz chemii. Powoduje to wzrost zainteresowania młodzieży środowiskiem przyrodniczym, ekologią, zdrowym stylem życia. Dzięki nowoczesnemu technologicznemu wyposażeniu w klasie są przeprowadzane  szkolenia, konferencje, warsztaty,  konkursy, a także spotkania dla rodziców połączone z możliwością prezentacji wyników egzaminów dzięki wykorzystaniu wizualizera. Ponadto mamy możliwość szybkiego przedstawiania uczniom tekstów, schematów, obrazów z podręcznika oraz doświadczeń.   Podczas zajęć uczniowie oglądają filmy przyrodnicze, prowadzą  obserwacje,  wykonują doświadczenia i eksperymenty  z chemii oraz przedstawiają prezentacje multimedialne i efekty projektów. Mają stworzone warunki do obserwacji doświadczeń w bezpośredni sposób dzięki wykorzystaniu stołu laboratoryjnego oraz odczynników przechowywanych bezpiecznie w zakupionej w tym celu szafie laboratoryjnej. Wiedza zdobywana dzięki doświadczeniom niewątpliwie zostanie z uczniami na dłużej, bo nie wymaga wielokrotnego utrwalania.

Nie tylko innowacyjne metody nauczania podobają się uczniom. Na klimat pomieszczenia i zdrowie uczniów korzystnie wpływają też piękne kwiaty oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Dzięki temu  młodzież utrwala bioróżnorodność gatunkową, o której tak dużo mówi się na lekcjach biologii. Na tablicy  korkowej   prezentowane są prace uczniów, a w antyramach zdjęcia obiektów przyrody naszego miasta i gminy. 

Zajęcia prowadzone w ekopracowni podnoszą świadomość ekologiczną, wzbogacają wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, a także rozbudzają poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zyskaliśmy nie tylko przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań, ale także możliwości nauczania i uczenia się inaczej, ciekawiej, nowocześniej.

 

Skip to content