Kalendarium

 

POCZĄTKI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W OZORKOWIE

1898 – 1918

       Funkcjonuje  szkoła elementarna z zapleczem przy ul. Zajączka (póżniej ul. H. Sawickiej 13, obecnie ul. Listopadowa 13), ufundowana – na mocy testamentu spisanego w 1884r. – przez Henryka Schlössera. Trzyklasowa szkoła kształciła dzieci robotnicze bez względu na ich wyznanie. Był to pierwszy w Ozorkowie murowany budynek przeznaczony wyłącznie na cele szkolne (H. Schlösser utworzył tzw. fundusz żelazny w kwocie 20 tys. rubli, od tej sumy roczny procent był wykorzystywany na utrzymanie szkoły). Budynek powstał w 1894r. Jego administratorem była parafia ewangelicko-augsburska. Szkoła nosiła imię Henryka Schlössera do 1945r.

             

Henryk Schlösser (zdjęcie ze zbiorów OSP Ozorków; za: Ozopedia.org)

1919 – 1939

Szkoła Powszechna im. Henryka Schlössera, odbywało się tam 7-letnie nauczanie. Administratorem budynku był już Urząd Miasta Ozorkowa, który utworzył filię szkoły nr 1.

1940 – 1945

Szkoła Gospodarcza (Wirtschaftsschule) dla dziewcząt im. Henryka Schlössera.

1945 – 1946

Po wyzwoleniu Ozorkowa w budynku działa Biuro Zarządu Miejskiego.

1946 – 1947

Powstaje Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. S. Żeromskiego (założycielem i dyrektorem był Jan Łupiński) o trybie przyspieszonym (4 klasy), przeorganizowane w trakcie roku
szkolnego w Gimnazjum Ogólnokształcące Miejskiej Rady Narodowej im. S. Żeromskiego o trybie normalnym.

Pierwsze grono pedagogiczne Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. S. Żeromskiego liczyło 11 osób:

p. Zofia Amoretti
p. Zofia Łupińska
p. Maria Rozbicka
p. Szczurkówna
p. Stanisław Panek
p. Jan Jasień
p. Bogdan Łupiński
p. Józef Ceglarz
p. Jan Kałużny
p. Jan Kulig
p. Zygmunt Olczak.

 

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W OZORKOWIE

1947 – 1948

Z inicjatywy Ignacego Panka powstaje Państwowe Gimnazjum i Liceum Tkactwa Mechanicznego (praktyki odbywają się w Ozorkowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego), funkcję dyrektora obejmuje Jan Łupiński. W trakcie roku szkolnego (już w 1948r.)  uruchomiono Publiczną Średnią Szkołę Zawodową dla pracujących o specjalności tkacz.

Rok 1948 i utworzenie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej to początek oficjalnej historii
Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

1948 – 1956 

Dyrektorem szkoły jest Jan Łupiński. Nauczyciel chemii.

Czwarty od lewej siedzi Jan Łupiński

1949

1. września podjęła pracę w Liceum Tkactwa Mechanicznego w Ozorkowie (późniejsza Zasadnicza Szkoła Metalowa, następnie Zespół Szkół Zawodowych) w charakterze nauczycielki języka polskiego Barbara Zalewska. Związana była z tą szkołą aż do 1990 r.

1949 – 1950

Otworzono internat dla chłopców przy ulicy Średniej 1 i żeński internat w budynku szkoły.
 
 

1950 – 1951

Likwidacja Gimnazjum i Liceum Tkactwa Mechanicznego oraz Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. Powstaje Zasadnicza Szkoła Metalowa.

świadectwo promocyjne do klasy wstępnej wyższej Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej (1950r.)

1951

Decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Łodzi nazwa szkoły zostaje zmieniona na:
Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Ozorkowie.

decyzja o nadaniu szkole nazwy Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego

ok. 1951 – 1959

W pierwszych latach istnienia szkoły nauczycielem wychowania fizycznego jest Bogdan Woźniak – propagator szermierki. Warunki do uprawiania sportu były wówczas bardzo skromne, szkoła dysponowała tylko maleńką salą gimnastyczną (wielkości sali lekcyjnej) i boiskiem do siatkówki. W tamtych latach młodzież uprawiała głównie siatkówkę, lekką atletykę i piłkę nożną, jednak największe sukcesy uczniowie odnosili w szermierce.
W 1993 roku nauczyciel fizyki Włodzimierz Kierblewski reaktywował sekcję szermierczą.

1951 – 1953

Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności tkacz. Specjalność ta funkcjonowała
do 31. sierpnia 1953r.
 

1954 – 1956

       Zmieniona została specjalność kształcenia zawodowego na ślusarstwo. Uruchomiono warsztat ślusarski przy ulicy Dzierżyńskiego 4 (obecnie ul. Wyszyńskiego).
 

1956 – 1958 

Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Metalowej jest Władysław Lagan, nauczyciel rysunku zawodowego.

dyplom Władysława Lagana uprawniający do nauczania rysunku zawodowego

1957 – 1958

Następuje kolejna zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa; specjalność – ślusarz, stolarz.

1958 – 1959 

Pełniącym obowiązki dyrektora szkoły jest Kazimierz Dalecki. Magister matematyki (1953). Autor zadań matematycznych dla nauczycieli publikowanych w czasopiśmie “Matematyka”. W 1978 r. otrzymał decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi tytuł profesora szkół średnich. We wrześniu 1986 r. – po 39 latach pracy w szkole – przeszedł na emeryturę. W niepełnym wymiarze godzin pracował
w Zespole Szkół Zawodowych do czerwca 1995 r.


1959 – 1963 

Dyrektorem szkoły jest Henryk Muzioł.Nagroda Przechodnia Dyrektora Z.S.M. w Ozorkowie mgr H. Muzioła

1967

Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej zmieniają swój adres na: Ozorków,  ul. Buczka 1.

1960 – 1970

Na terenie miasta odbywały się Spartakiady Międzyszkolne, w których Zasadnicza Szkoła Zawodowa rywalizowała z Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego (do 1966r. funkcjonującym jako Szkoła Podstawowa
i Liceum Ogólnokształcące Nr 14 w Ozorkowie).

1963 – 1978

Dyrektorem szkoły jest Eugeniusz Kowalczyk. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1972 r. ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Z jego inicjatywy wybudowano salę gimnastyczną i pracownie zajęć praktycznych na terenie Warsztatów Szkolnych.

1968

Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski z okazji 20-lecia istnienia szkoły i 25-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego.

1972

W Zasadniczej szkole Metalowej uruchomione zostaje Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem i Technikum Zawodowe o tej samej specjalności dla pracujących
oraz Technikum Mechaniczne.
 

1972 – 1974

Rozbudowane zostają Warsztaty Szkolne, a na ich terenie wybudowana zostaje sala gimnastyczna.

1972 – 1975 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej funkcjonują następujące typy szkół:
Liceum Zawodowe (1972)
Technikum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem (1973
Technikum Mechaniczne dla Pracujących (1974)
Średnie Studium Zawodowe (1975).

1976

Pierwsza studniówka i matura. Egzamin dojrzałości zdało 28 uczniów Liceum Zawodowego i 9 uczniów Technikum Mechanicznego (dla pracujących).

22 kwietnia 1976

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi została nadana szkole nazwa
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Obejmował on ówcześnie:

Zasadniczą Szkołę Zawodową
Liceum Zawodowe
Technikum Mechaniczne dla pracujących
Średnie Studium Zawodowe.

1977

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnik Miasta Ozorkowa w 32. rocznicę wyzwolenia miasta wyróżnili Zespół Szkół Zawodowych i Warsztaty Szkolne wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa (18.01.1977).

1978 – 1983

Dyrektorem szkoły jest Kazimierz Kuciński. Od 1960r. do 1990r. nauczyciel przedmiotów zawodowych (m.in. rysunku technicznego) w Zasadniczej Szkole Zawodowej (później Zespole Szkół Zawodowych). Absolwent Politechniki Warszawskiej, magister mechaniki (1978).

 1983 – 1990

Ponownie dyrektorem zostaje Eugeniusz Kowalczyk. Podczas jego drugiej kadencji dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Słowackiego 2 stał się siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych (tzw. “biała szkoła” wybudowana w latach 20-tych XX wieku). Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.

1983

Uruchomione zostaje Technikum Mechaniczne o specjalności budowa maszyn.

1987 – 1997

Reprezentacja szkoły pod opieką Krzysztofa Jurka zdobywa 11 medali w Mistrzostwach Województwa
w piłce siatkowej, w tym 9 złotych.

1989

Siedziba szkoły przeniesiona zostaje do budynku przy ulicy Słowackiego 2
(budynek został przekazany przez ówczesnego Naczelnika Miasta – Jana Kowalskiego, poprzednio znajdowała się tu Szkoła Podstawowa nr 2).
Do Zespołu Szkół Zawodowych przyłączono Zasadniczą Szkołę Włókienniczą czyli dawną Szkołę Mistrzów Ministerstwa Przemysłu Lekkiego przy OZPB (1959-1960), a później Zasadniczą Szkołę Włókienniczą dla Pracujących OZPW oraz Zasadniczą Szkołę Odzieżową przy ZPK Latona (którą przeniesiono
z Zespołu Szkół przy ul. Traugutta 1 w Ozorkowie).

Rada Pedagogiczna oraz absolwenci Technikum Mechanicznego dla pracujących (1989)

1990 – 2005 

Dyrektorem szkoły jest Jadwiga Nicińska. Nauczycielka języka polskiego, inspektor oświaty i wychowania.
Z jej inicjatywy powstały nowe typy szkół i nowe kierunki kształcenia zawodowego. Zmodernizowana została także baza dydaktyczna szkoły.
Od  września 2005 r. nauczyciel emerytowany.

1990-2004

Powstają nowe typy szkół zawodowych:

Liceum Odzieżowe (1992)
Liceum Ekonomiczne (1993)
Liceum Samochodowe (1993)
Technikum Mechaniczne (1995)
Liceum Techniczne (1995)
Technikum Ekonomiczne 5-letnie (1998) i 4-letnie (2002)
Liceum Profilowane (2002)
Liceum Ogólnokształcące (2002)

1996

Szkoła wzbogaciła się o ziemny kort tenisowy, który został wybudowany w czynie społecznym przez nauczycieli i uczniów, był to jedyny tego typu obiekt na terenie miasta. Przez kilka lat odbywały się na nim Mistrzostwa Ozorkowa w tenisie ziemnym.

1998

Rada Miejska w Ozorkowie nadała Zespołowi Szkół Zawodowych odznakę Zasłużony dla Miasta Ozorkowa (18.06.1998).

1998

Z okazji 50-lecia Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych wraz z innymi fundatorami
(m.in Urząd Miejski w Ozorkowie, ZPB Morfeo, ZPK Latona) zakupiła nowy sztandar . Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 11. listopada 1998r. w kościele św. Józefa w Ozorkowie.

2000 – 2004

Funkcjonuje Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (kształcące w zawodach technik mechanik oraz technik technologii odzieży).

2004

Na miejsce zlikwidowanych Warsztatów Szkolnych powstają Pracownie Kształcenia Praktycznego.

2005

Dyrektorem szkoły zostaje Barbara Stępczyńska. Nauczyciel chemii oraz podstaw przedsiębiorczości.
W czasie jej kadencji wprowadzone zostają nowe typy szkół – Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec (2006), Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk (2007), nowe zawody w klasie wielozawodowej (cukiernik, piekarz, stolarz, fryzjer), klasa magazynier – logistyk w ramach Szkoły Branżowej I Stopnia (2022). Zmodernizowane zostają budynki szkoły, pracownie oraz powstaje profesjonalne zaplecze dydaktyczne, realizowane są projekty z wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych.

2008

Uroczystość 60-lecia szkoły.

2014 – 2016

Realizacja projektu PO WER “Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”,  w ramach działania “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” odbywa się szkolenie
nauczycieli w zakresie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

2015 – 2016

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu  biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowości wydawnicze.

2015-2017

Realizacja projektu PO WER “Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel. II edycja” w ramach  działania “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (szkolenie nauczycieli
w zakresie języka angielskiego w  Anglii, Szkocji, Irlandii oraz na Malcie). Wynikiem realizacji projektu było wprowadzenie metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning), będącej zintegrowanym kształceniem przedmiotowo – językowym opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka angielskiego.

2016- 2017

Utworzenie EKO-pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2016 – 2018

Realizacja projektu ERASMUS +  „Większe szanse, pełniejsze kompetencje, lepsza przyszłość” (w ramach działania Kształcenie i szkolenie zawodowe. Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej). Projekt obejmował dwutygodniowy staż zagraniczny u pracodawcy w Rimini (Włochy) oraz w Maladze (Hiszpania) uczniów i absolwentów Technikum w Ozorkowie.

 

2017

Uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Specjalnymi zostaje przekształcona w trzyletnią Szkołę Branżową I Stopnia z Oddziałami Specjalnymi.

2018

Termomodernizacja budynku szkoły (realizacja projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – częsć II).

Budowa boiska wielofunkcyjnego.

2019

Powstaje UKS Olimpijczyk Ozorków (sekcja bokserska). W ciągu kilku lat działalności klub osiągnął kilka znaczących sukcesów, jego zawodnicy zdobyli mistrzostwo Polski juniorek oraz mistrzostwo Polski młodzików. Uczennica Szkoły Branżowej dotarła do 1/8 mistrzostw świata juniorek (2022).

2019 – 2021

Realizacja projektu PO WER “Mój zawód – europejskie szanse” (w ramach działania “Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”). Obejmował on dwutygodniowy staż zagraniczny u pracodawcy w Rimini uczniów i absolwentów Technikum w Ozorkowie, a także  szkolenie job-shadowing dla  nauczycieli przedmiotów zawodowych we włoskiej szkole.

2020 – 2022

Realizacja projektu “Uczmy ciekawiej”, którego celem było dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u uczniów Technikum i Szkoły Branżowej kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt  współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.             

Utworzenie na terenie Pracowni Szkolenia Praktycznego pracowni diagnostyki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz pracowni komputerowego wspomagania projektowania.

2021

Termomodernizacja budynków Pracowni Szkolenia Praktycznego przy ul. Kościelnej 1a. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2022 – 2023

Realizacja programu “Aktywna tablica”, którego głównym celem było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W jego ramach zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

2022 – 2023

Ponownie w ofercie edukacyjnej ZSZ znajduje się Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa.
Równolegle wraz z zajęciami edukacyjnymi, prowadzone są zajęcia rozwijające predyspozycje i uzdolnienia specjalistyczne w zakresie piłki siatkowej.

6. grudnia 2023

Uroczystość 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych zakupiła nowy sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło w kościele pw. św. Józefa w Ozorkowie.

opracował: Jarosław Olczak

 

Bibliografia:

“Zespół Szkół Zawodowych – 50 lat” (Dodatek specjalny “Wiadomości Ozorkowskich”)

Biuletyn “Zespół Szkół Zawodowych – 1948-2008” opublikowanany z okazji 60-lecia ZSZ

Ozopedia – internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków

Górny P.A., Łuczak R.S., Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

Źródła zdjęć i dokumentów:

archiwum Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Ozopedia – internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków

zbiory prywatne nauczycieli i pracowników ZSZ

www.facebook.com/zszozorkow

 

Skip to content