Debata oxsfordzka

„Racje serca czy rozumu są bardziej przydatne w życiu i pomagają człowiekowi w podejmowaniu decyzji”.

Drużyna złożona z uczniów  klas Technikum – zawód technik ekonomista,  starała się przekonać jury i  publiczność, że emocje, w tym miłość to,  jak powiedział Albert Einstein, „najpotężniejsza energia Wszechświata”, która niczym grawitacja przyciąga ludzi do siebie.
Zaś uczniowie z drużyny złożonej  z uczniów  klas Technikum – zawód technik informatyk, udowadniali, że dzięki dokonywaniu  racjonalnych wyborów, kalkulacji argumentów za i przeciw, jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które sprzyjają rozwojowi człowieka i cywilizacji.

Jury zadecydowało, że obie drużyny świetnie sobie poradziły z doborem  i przedstawieniem argumentów. Wszyscy debanci pokonali tremę i stres związane z publicznymi wystąpieniami, a także z powodzeniem wykorzystali  racjonalne argumenty oraz umiejętnie zarządzali swymi emocjami.    

Skip to content