Zagraniczny staż zawodowy uczniów i absolwentów Technikum w Ozorkowie

W dniach 4-15 października 2021r. grupa 37 uczniów i absolwentów Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie odbyła dwutygodniowy staż we włoskim Rimini (region Emilia-Romania).  Zagraniczna mobilność była kolejnym etapem realizacji projektu “Mój zawód – europejskie szanse”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus +.

Dla uczestników projektu była to możliwość doskonalenia posiadanych, a także nabywania nowych umiejętności typowych dla zawodu ekonomisty, informatyka i handlowca. Staż w zagranicznej firmie to także element nowoczesnego kształcenia, przygotowujący uczniów Technikum w Ozorkowie do efektywnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy, poprzez wykonywanie zadań typowych dla danego zawodu. Potwierdzeniem wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas praktyk zagranicznych jest dokument Europass, który otrzymali wszyscy uczestnicy mobilności.

Staż zawodowy okazała się nie tylko sposobem na poznanie międzynarodowego rynku pracy, ale także doskonałym treningiem umiejętności praktycznych i niepowtarzalną okazją na podniesienie kompetencji interpersonalnych, językowych i komunikacyjnych. A tym samym zwiększenie w przyszłości swoich szans na zatrudnienie w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, w których znaczącą rolę odgrywa umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole.

Integralną częścią programu Erasmus + jest także edukacja międzykulturowa. W jej ramach włoski partner – firma Sistema Turismo – przygotował dla uczestników stażu ciekawy program kulturowy. Beneficjenci projektu odwiedzili najpiękniejsze miasto słonecznej Toskanii – Florencję, a także byli świadkami niezwykłego zjawiska “acqua alta” czyli “wysokiej wody”, która przykryła uliczki malowniczej Wenecji.

Kolejnym etapem realizacji projektu “Mój zawód europejskie szanse” będzie szkolenie typu job-shadowing dla grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych.

Jarosław Olczak

Skip to content