Wizyta w Pałacu w Nieborowie i Ogrodzie w Arkadii

20 września w ramach szkolnego projektu „Welcome to Mazovia”, realizowanego w dwóch klasach trzecich Technikum (po gimnazjum), przez nauczycielki języka angielskiego Panią Magdalenę Walczak oraz Panią Anitę Siubielską,  uczniowie ww. klas wraz z wychowawczyniami  wybrali się do  Muzeum w Nieborowie i Arkadii, aby wziąć udział w lekcji muzealnej, obejrzeć wystawę w języku angielskim „W podróży” oraz zwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Ogród w Arkadii. Podczas lekcji  „Majątek ziemski – rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe uczniowie dowiedzieli się jak zorganizowana była praca w majątku nieborowskim na przełomie XVIII i XIX wieku oraz wzięli udział w turnieju z nagrodami. Następnym etapem pobytu w nieborowskich dobrach było zwiedzanie barokowego pałacu połączone z obejrzeniem wystawy „W podróży”( przygotowanej także w języku angielskim), która umożliwiła uczniom przeniesienie się do innych krajów, wraz z podróżnikami – byłymi  mieszkańcami pałacu – Michałem Piotrem Radziwiłłem oraz Januszem Radziwiłłem . W pałacu szczególnie ważny dla nas okazał się księgozbiór unikatowych starodruków , w tym rękopis Bogurodzicy z 1506 roku. Na zakończenie przenieśliśmy się do romantyczno-sentymentalnego Ogrodu w Arkadii, założonego w 1778 roku przez Helenę Radziwiłłową – żonę Michała Hieronima Radziwiłła.

Wizyta uczniów w rezydencji pałacowej w Nieborowie, była jednym z etapów realizowanego przez szkołę projektu edukacyjnego „Welcome to Mazovia”, polegającego na kształceniu przedmiotowo-językowym opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Innym celem projektu była także realizacja polityki oświatowej, polegającej na umożliwianiu młodzieży szerszego dostępu do edukacji patriotycznej, nauczania historii, poznawania polskiej kultury, a także wprowadzania w dziedzictwo cywilizacyjne Europy.

Magdalena Walczak

Skip to content