Historia szkoły

Kalendarium
Zespołu Szkół Zawodowych

Historia Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie liczy już prawie sześćdziesiąt lat. Szkoła w tym okresie przechodziła wiele zmian i modyfikacji, zmieniał się jej profil. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze chwile w historii szkoły

1946 – 1947

Powstaje Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. S. Żeromskiego (założycielem i dyrektorem był Jan Łupiński) o trybie przyspieszonym (4 klasy) przeorganizowane w trakcie roku szkolnego w Gimnazjum Ogólnokształcące MRN im. S. Żeromskiego o trybie normalnym.

Pierwsze grono pedagogiczne liczyło 11 osób:

 • p. Zofia Amoretti
 • p. Zofia Łupińska
 • p. Maria Rozbicka
 • p. Szczurkówna
 • p. Stanisław Panek
 • p. Jan Jasień
 • p. Bogdan Łupiński
 • p. Józef Ceglarz
 • p. Jan Kałużny
 • p. Jan Kulig
 • p. Zygmunt Olczak
1947 – 1949
Obok w/w Gimnazjum Ogólnokształcącego powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Tkactwa Mechanicznego, którego założycielem był Ignacy Panek, a dyrektorem Jan Łupiński. W trakcie roku szkolnego uruchomiono Publiczną Średnią Szkołę Zawodową dla pracujących o specjalności – tkacz.
1949 – 1950
Otworzono internat dla chłopców przy ulicy Średniej 1 i żeński internat w budynku szkoły.
1950 – 1951
Likwidacja Gimnazjum i Liceum Tkactwa Mechanicznego oraz Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej.
1951 – 1953
Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności – tkacz.
1954 – 1956
Zmieniona zostaje specjalność kształcenia zawodowego na ślusarstwo. Uruchomiono warsztat ślusarski przy ulicy Dzierżyńskiego i w ten sposób powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa.
1957 – 1972
Funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa (dział metalowy, dział drzewny).
Od 1963
Od 1963 roku dyrektorem szkoły jest pan Eugeniusz Kowalczyk.
1972
W Zasadniczej szkole Metalowej uruchomione zostaje Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem i Technikum Zawodowe o tej samej specjalności dla pracujących oraz Technikum Mechaniczne.
1972 – 1974
Rozbudowano warsztaty szkolne i wybudowano salę gimnastyczną.
1976

Pierwsza studniówka i matura. Egzamin dojrzałości zdało 28 uczniów Liceum Zawodowego i 9 uczniów Technikum Mechanicznego (dla pracujących)

22 kwietnia 1976

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania została nadana szkole nazwa Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Obejmował on ówcześnie:

 • Zasadniczą Szkołę Zawodową
 • Liceum Zawodowe
 • Technikum Mechaniczne dla pracujących
 • Średnie Studium Zawodowe

 

1982
Uruchomiono Technikum Mechaniczne o specjalności budowa maszyn
1989

Siedziba szkoły przeniesiona zostaje do nowego budynku przy ulicy Słowackiego 2 (budynek został przekazany przez ówczesnego Naczelnika Miasta – Eugeniusza Kowalskiego, poprzednio znajdowała się tu Szkoła Podstawowa nr 2) i przyłączenie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej czyli dawnej Szkoły Mistrzów Ministerstwa Przemysłu Lekkiego przy OZPB (1959-1960), a później Zasadniczej Szkoły Włókienniczej dla Pracujących OZPW, i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej przy ZPK Latona.

1990-2007

Ma miejsce intensywny rozwój szkoły, unowocześniane są specjalności zawodowe w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, powstają nowe typy szkół zawodowych

 • Liceum Odzieżowe (1992)
 • Liceum Ekonomiczne (1993)
 • Liceum Samochodowe (1993)
 • Technikum Mechaniczne
 • Liceum Techniczne (1995)
 • Technikum Ekonomiczne 5-letnie (1998) i 4-letnie (2002)
 • Liceum Profilowane (2002)
 • Liceum Ogólnokształcące (2002)
 • Technikum kształcące w zawodzie:
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec (2006)
  • technik informatyk (2007)
Dyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych
 • 1948 – 1956 Jan Łupiński
 • 1956 – 1958 Władysław Logan
 • 1958 – 1959 Kazimierz Dalecki – p.o. dyrektora szkoły
 • 1959 – 1963 Henryk Muzioł
 • 1963 – 1990 Eugeniusz Kowalczyk
 • 1990 – 2005 Jadwiga Nicińska
 • Od 2005 Barbara Stępczyńska
Dwie siedziby Zespołu Szkół Zawodowych

Pierwsza siedziba szkoły w latach 1948-1989 Ozorków ul. Hanki Sawickiej 13 (wzniesiony w 1898 roku przez Natalię Schlosserową.
Do 1918 miała tu siedzibę prywatna szkoła powszechna im. Henryka Schlossera.
W okresie międzywojennym znajdowała się tu filia szkoły powszechnej nr 1, a w czasie okupacji „Wirtschaftschule” szkoła gospodarcza dla dziewcząt.

Budowa szkoły przy ul. Słowackiego rozpoczęła się na przełomie 1928/1929 roku z funduszy Polonii Francuskiej lub Amerykańskiej (brak jednoznacznych danych).

Skip to content